EMDR

EYE MOVEMENT DESENSITIZATION and REPROCESSING

Afgekort tot EMDR is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Het is een relatief nieuwe therapie bedoelt voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen.

WAT IS EMDR ?

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. 
Dit kan zijn een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardig therapeutische methode.

WERKT EMDR ?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.
EMDR is een kortdurende therapie vorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

HOE WEET JE OF EMDR KAN WORDEN TOEGEPAST ?

In het begin van de therapie zal uw EMDR therapeut uitgebreid de aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de klachten.
Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt.
Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

HOE GAAT EMDR IN ZIJN WERK ?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.
De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn, een lichtbalk of een koptelefoon met “beep” geluiden. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 cm afstand voor het gezicht langs, heen en weer te bewegen. Na elke set wordt er even rust genomen. 
De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. 
De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

WAT ZIJN DE TE VERWACHTEN EFFECTEN ?

De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

WAT IS HET PROBLEEM ?

Wat gebeurt er met je na een bijzonder beangstigende of pijnlijke ervaring? 
In plaats van eroverheen te komen, raak je er soms in vast. Dit kan leiden tot veranderingen in hoe je je voelt, hoe je denkt en handelt. Je realiseert je misschien niet eens dat de veranderingen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis, totdat je bedenkt hoe het ervoor was. De herinnering zelf kan eveneens problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het plotseling ervaren van vervelende beelden of gedachten die met de gebeurtenis te maken hebben.

 

WELKE GEBEURTENISSEN KUNNEN LEIDEN TOT VERWERKINGSPROBLEMEN ?

Aanranding
Angsten
Agressie
Auto ongeval
Bevalling
Brand
Depressie
Ernstige ziekte
Extreme controle
Geweld
Getuige van geweld
Hoogtevrees
Incest
Mishandeling
Misbruik
Natuur ramp
Ongeval
Panische angst
Rouw verwerking
Scheiden
Verkrachting
Verlies van baan
Verlies van geliefde