Home
Even Voorstellen
Disciplines
Koffiedik/Thee lezen
Huiskamer avond
Training Mediumschap
Workshops/Cursus
Investering
 EMDR Therapie
EMDR bij kinderen
Reacties
Contactformulier

 

 

 Verder overzicht van soorten schokkende gebeurtenissen

Natuurramp

Technische ramp

(Verkeers) ongeluk

Sexueel misbruik 

Lichamelijk geweld

Verwaarlozing (emotioneel, pedagogisch)

Oorlogsgeweld

Terorisme

Medische situaties

Pestervaringen

Scheiding ouders 

Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en adolescenten beschadigd kunnen raken. Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken. deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren.

 Enkele factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:- de aard van de gebeurtenis(sen)
- hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
- het temperament van het kind
- de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
- de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
- de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis (sen)
- de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen), kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden.

Peuters en Kleuters

cognitieve verwarring
angstig hechtgedrag
(separatie)angsten
regressief gedrag
posttraumatisch spel
agressief of destructief gedrag  

Basisschool leeftijd

verminderde schoolprestaties
afgenomen concentratie
agressieve of angstige fantasieën
onterechte schuldgevoelens
bezorgdheid over veiligheid
bezorgdheid om anderen

Pubers en Adolecenten

problemen op school
schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
schaamte voor afhankelijkheid van ouders
radicale gedragsveranderingen
gevaarlijk gedrag
neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
toename conflicten met ouders
alcohol- en/of drugsmisbruik
destructieve en agressieve fantasieën
angst om controle te verliezen over deze fantasieën
beperkt toekomstperspectief

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.
Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf de leeftijd van ±2 jaar.
Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. Bij volwassenen is met meer dan 20 gecontroleerde studies overtuigend aangetoond dat EMDR een effectieve en efficiënte behandelmethode is.

Bij kinderen komt wetenschappelijk onderzoek pas op gang. In een onderzoek (Chemtob, 2002) werd aangetoond dat EMDR effectief was voor kinderen die een eenmalige gebeurtenis (een orkaan) hadden meegemaakt. En in ons land is na de vuurwerkramp in Enschede een vergelijkingsstudie uitgevoerd tussen EMDR en een cognitief-gedragstherapeutisch protocol. Resultaten – van deze nog niet gepubliceerde studie- tonen eveneens aanm dat EMDR effectief is voor kinderen van 4-18 jaar en mogelijk zelfs iets efficiënter is dan het gebruik van het cognitief-gedragstherapeutische protocol.

De afgelopen vijf jaar is in Nederland veel ervaring opgebouwd in de praktijk. Zowel ervaringen uit de dagelijkse praktijk als resultaten uit wetenschappelijk onderzoek stemmen hoopgevend. In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten te zien geeft dan bij volwassenen. De komende jaren hopen we met wetenschappelijk onderzoek deze positieveresultaten verder te kunnen onderbouwen.

"Shoshona" De spiegel van je ziel
info@shoshona.nl